prof-dr-tosun-terzioglu

Tosun Terzioğlu
(1942-2016)

TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibiydi, ODTÜ’de Matematik Bölüm Başkanlığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı, NATO Bilim Komitesi Türkiye temsilciliği,  Sabancı Üniversitesi kurucu rektörlüğü gibi önemli görevler üstlendi, 19 yıl boyunca Türk Matematik Derneği Başkanlığı yaptı.

huseyin_sirin
Hüseyin Şirin Hüseyin
(1959-2015)

Spektral teori ve zaman skalası üzerine çalışmalar yaptı.  Türkiye’ye 1993 yılında TÜBİTAK aracılığıyla geldi. 1993-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi’nde, sonrasında Atılım Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

DemirKupeli

Demir Kupeli
(1959-2015)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

MasatoshiGündüzIkeda

Masatoshi Gündüz Ikeda
(1926-2003)

Tübitak Bilim Ödülü (1979) sahibi, kırk dolayında
matematiksel makaleye imza atmış, değerli matematikçimiz Gündüz Ikeda’yı kaybettik.

Doğan Çoker

Doğan Çoker
(1951-2003)

Çoker, 1997’de Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı olmufltur. Çoker’in ilgi alan› analiz ve topolojiydi. Matematik eğitimine özel ilgi duyar ve önem verirdi.